Onze tips:

  • Vraag gratis en vrijblijvend meerdere offertes aan voor marktonderzoek.

Kwantitatief onderzoek

Een enquête is de bekendste vorm van kwantitatief onderzoek. Kenmerkend voor een kwantitatief onderzoek is dat de antwoordmogelijkheden op voorhand gedefinieerd zijn (meerkeuzevragen) en de respondent hier een keuze uit dient te maken. Kwantitatief onderzoek is vooral praktisch om grote onderzoekspopulaties te bereiken. Bij een bepaalde grootte van de onderzoekspopulatie is het mogelijk om statistische generalisaties te maken wat natuurlijk weer handig is voor generalisaties naar de totale populatie.

Een kwantitatief marktonderzoek kan een onderzoeksbureau op verschillende manieren uitvoeren. De interviews zijn per telefoon, hard-copy vragenlijst, telefonisch en via internet af te nemen.

De grootte van steekproef (N) is afhankelijk van het door u gewenste betrouwbaarheidspercentage en foutmarge. Doorgaans is dit 95% en 5%. Een onderzoekbureau kan precies aangeven wat de totale steekproef populatie is, maar wilt u bijvoorbeeld iets zeggen over een totale populatie van 1.000.000 personen met bovenstaande percentage en marge, is een steekproef van zo'n 400 personen al afdoende.