Onze tips:

  • Vraag gratis en vrijblijvend meerdere offertes aan voor marktonderzoek.

Welke onderzoeksmethoden voor marktonderzoek

Er zijn verschillende onderzoeksmethoden mogelijk voor een marktonderzoek. Het bekendste onderscheid is kwalitatief en kwantitatief. Een kwantitatief onderzoek maakt gebruik van vaste antwoord mogelijkheden, een steekproef, statistiek en gaat vaak meer de breedte in. Bij kwalitatieve onderzoeken gaat men meer de diepte in door gebruik van interviews.

Bij inductie test je voorspellingen n.a.v. vooraf geformuleerde hypothesen die je vervolgens toetst in de praktijk (empirie). Bij deductie kijk je reeds in de empirie en probeert patronen te achterhalen. Die patronen hang je vervolgens op aan een theorie. Om dit met een voorbeeld te illustreren. Stel: Deductief: Een collega komt boos en met een nat pak kantoor binnen. Kans is groot de het regent of de collega in de sloot is gevallen. De collega heeft ook modder en waterplanten op zijn pak. Conclusie: collega is hoogstwaarschijnlijk in de sloot gevallen. Bij inductief vraag je je af wat er gebeurt met het pak van een collega als hij in de sloot gegooid wordt, maar waarschijnlijk krijgt hij een vies nat pak. U gooit hem in de sloot en ziet dat zijn pak nat en vies wordt. Theorie bevestigd.

Schematisch zijn de twee methodieken als volgt weer te geven:

Inductie: Theorie --> hypothese --> observatie --> conclusie
Deductie: Observatie --> patroon/verwerking --> hypothese --> theorie

Inductie wordt vaak gebruikt bij kwantitatief onderzoek. Bij deductief onderzoek is het handiger om kwalitatief onderzoek te houden.

Er zijn nog twee belangrijke begrippen in onderzoek. De term betrouwbaarheid heeft vooral betrekking op statistiek en de grootte van de steekproef. De term validiteit zegt iets over "datgene meten wat je moet meten".