Onze tips:

  • Vraag gratis en vrijblijvend meerdere offertes aan voor marktonderzoek.

Panelonderzoek

Een panelonderzoek maakt gebruik van vooraf geselecteerde respondenten die gedurende een periode de onderzoekers van repliek voorzien, vandaar het woord panel. Een panelonderzoek is daarmee het tegenovergestelde van onderzoek doen op basis van een a-selectieve steekproef bij kwantitatief onderzoek.

Doordat het panel over een langere tijd beschikbaar is, kan met een panelonderzoek makkelijker trends gemonitord worden. Ook is het mogelijk met een panel meer gedetailleerde informatie te genereren wat voor een verdieping van de onderzoeksresultaten zorgt. Soms vind panelonderzoek plaats via internet. Zo maakt Maurice de Hond gedeeltelijk van een panel-techniek gebruik.

Panelonderzoek is geschikt om als marktonderzoek gedrag en meningen t.o.v. van een trend, product of dienst inzichtelijk te maken. De kosten van dit soort onderzoeken zijn relatief hoog door het vinden van een geschikt panel en intensievere onderzoeksmethode.